Viltvårdsprojektet.

2017-08-17

Viltvårdsdag den 13/8 2017 dagen börjar klockan 10,00 14 deltagare varav 3 ungdomar.

Eskil visar upp holkar, både konventinella och mindre sådana. Hål till fågelholkar behöver inte vara helt runda, fåglarna häckar ändå.Foderrör för rådjur, med flera stycken kan alla rådjur äta i fred. Alf-Göte berättar om viltåker-insatserna i nedre Vojakkala.

Det kom en regnskur, de flesta var förberedda. Alf-Göte pratar om mårdfällor.Eskil berättar om en holk anpassad för tornseglare som blev bebott av en talgoxe istället. Foto /text Erik Lugnet.

 

Under söndagen samlas vi i ”Hallen” för den numer årliga viltvårdsexkursionen. Speciellt roligt att ett flertal ungdomar hade slutit upp, kanske nya ambassadörer för vården av det vilda i våra skogar. Samling med kaffe, auditoriet lyssnar till Eskils inledning. Här ses spåren av en kniphäckning. Efter besöket vid den ”nya viltåkern”  grillning samt trevliga samtal runt brasan.

Olika grödor bland annat rovor på en viltåker i Mattila. Minkspärrar är nyttiga inslag i viltvården.Text/foto AGH.

2016-08-23

Viltvårdsexkursion 2016

Söndag 14/8 samlas vi till den numer årligt återkommande viltvårdens dag i Vojakkala. Deltagare från olika delar av Norrbotten hade sökt sig till Hallen. Vi gästas i år av Svenska jägarförbundets forskningsansvarige Fredrik Widemo som gärna ville uppleva viltvård i norr. Efter genomgång av älgskötselområdets arbeten runt temat beger vi oss ut till olika objekt i trakten.

Fredrik Widemo gör sig redo för ett anförande. Eskil Lugnet redogör för organisationen avseende viltvården i älgskötselområdet.

Ute i "nya" viltvårdsområdet, områdesbeskrivning. Predatorkontroll, här en markplacerad fälla.

Vi rastar till grillkorv och kaffe. Ute på en annan viltåker i Mattila viltvårdsområde, här sås även rovor.

Kontroll av anlagd minkspärr.

2015-08-01

Eskil Lugnet hälsar samtliga välkommen och berättar lite om Haparanda södra äso som omfattar Mattila, Övre-Nedre Vojakkala ca 19000 hektar. Sedan lite om foderautomater för rådjur.

En holk för Slaguggla som gärna får ha tak efter som den bygger på i hålträd. Lite om saltstenar som även är bra för mindre djur som inte når upp till jägarna idag som har måttet minst 2 meter ovan mark. 1 meter är tillräckligt.

Alf-Göte Hjelm berättar lite om foderstationen för rådjur som har 2-3 matplatser en bit från varandra. En slagfälla väld dold som mården gillar, demostration av 3-4 olika typer.

Alf-Götes egentillverkade fälla som han gillar bäst med köpt giller. Matpaus i Karsikkojärvi med grillkorv och dryck som smakade super i tomma magar. Efter 1 timmes matrast fortsatta aktiviteter mot startplatsen Palogården.

 

2014-08-06

Söndagen den 3 augusti var det åter dax för viltvårdsdag exkursion i skogarna runt Vojakkala och Mattila äso Eskil Lugnet och Alf-Göte Hjelm höll i det hela med bravur. Samtliga deltagare som hade sökt sig till ormrådet från Boden till Haparanda var nöjda med naturupplevelsen, samt nya funderingar samt idéer när man får smälta intrycken. Korvgrillningen i Karsikkojärvi vid Vojakkala vvo:s slakthus blev uppskattat i hungriga magar. 13st viltvårdare hade hörsammat inbjudan.

Liten presentation om vad projektet handlar om samt lite bilder. Ledarna Eskil Lugnet och Alf-Göte Hjelm.

En foderautomat för rådjur som man placerar 3-4 st med 30 till 50 meters avstånd. Lite holkar för bl.a knipa.

Viltåker i mycket bra skick efter mycket arbete. Mårdfällor med 2 olika giller. Dikesröjning för att få nya skott för viltet.

Korvgrillning i ISO Karsikkojärvi. Rovor på en mycket bra viltåker.

 

Klicka här då är ni inne i projektet

Söndagen den 5 augusti 2013 hölls denna viltvårdsexkursion i skogarna runt Nedre Vojakkala och Mattila, Eskil Lugnet och Alf-Göte Hjelm var dom som höll i trådarna och såg till att det flöt på hela dagen. Jägareförbundet Norrbotten Niklas Lundberg hälsade samtliga välkommen och bjöd på kaffe och fikabröd. Eskil Lugnet startade med att presentera grunderna när och varför man började på allvar titta på detta med att bedriva viltvård för många olika viltarter ej enbart älg. Grundplåten var en skoter som man vann och sedan sålde som ett lotteri och fick ett bra startkapital.

Resan började med ett stopp där man utfodrade rådjur med en foderautomat samt två rör som man laddade med renpellets, samt två balar hö som man beställde, ett hö som var lämpligt som rådjursfoder som var framtaget för ren som rådjuren tyckter om.

Här står foderautomaten som fungerar mycket bra (fickorna kan göras mindre om man får problem med att renen kommer kommer och tränger bort rådjuren) sedan plaströren som man fyller och sprider ut lite obs. ta bort snön som blir i rören.

Stopp nummer två var vi några viltåkrar som man skulle plöja med en specialplog för att få bort sälgrötter. Åkrarna hade fått några år på nacken samt man har anlagt en bro för tillgängligheten och en till kommer att byggas.

Här demostrerar Eskil en knipholk som är placerad flera kilometer från vatten som fungerar utmärkt, det är två som är barta 50m från varandra som fungerar. Här är det en bäck som man försöker reglera för att höja vattennivån på våren, för att få tillbaka dom gamla slåtterängarna.

Fikapaus med korvgrillning vid slakthuset som är samlingsplatsen för älgjägarna, där man förklarar varför Stor´n överlevde.

Här har vi kommit till första stoppet efter lunchen en gammalt kronotorp som har allt som viltet behöver en fin insådd äng en bäck med kallt vatten en minkfälla och ett hargolv, allt på ett omrde på ca 2 hektar.

Här är på gränsen (Rajala) som det kallas på finska, Finland rakt fram ca 500 meter och IKEA ca 100 meter bakom ryggen. Problemet är att vattnet som pumpas in och ut håller för högt vattenstånd ca 50 cm för högt, folk gillar att se en stor vattenspegel, men man tänker inte på att man förändrar förutsättningrna för många fågelarter att häcka här och att kunna skaffa sig föda. Dom som gynnas är bisamråttor och dykänder medan simänder kan ej skaffa sig föda pågrund av för högt vattenstånd, Sveriges nordligaste koloni av sothöns har även fått stryka flagg efter som äggen och boet kommer att flyta bort en katastrof som människan förorsakar naturen. Sista stoppet är nära vägen till Övertorneå där kniporna till nästa år skall få nya landningsbanor slybuskarna har blivit ett problem vid landning.

Jägarförbundet tackar alla medverkande samt eldsjälarna Eskil och Alf-Göte och hoppas återkomma inom en snar framtid.