Viltvård

2019-03-04

Eskil instruerar hur man flår en räv, fångad på lock.

Det är mycket snö ca 1,30 cm denna sten sitter normalt 2 meter över marken.

2019-02-05

Årtets första holkbyggarkväll inleddes och diskussioner om älgen och skogsskador samt återväxt åtgärder.

2018-04-24

Måndagskväll 23/4 avslutar vi vårvinterns arbetskvällar. Vårens projekt var tillverkning av fågelholkar. Vi har samtidigt bjudit in intresserade från resten av Haparanda jaktvårdskrets. Visst! Det anslöt några från övriga delar av kretsen och med glädje ser vi även ett antal ungdomar delta i vår holkresa. Här har vi även fina möjligheter att finna nya gemenskaper. Inte minst viktigt är ju vårt syfte att bidra till att våra hålbyggande småfåglar med lätthet får tillgång till många fler bosättningar i trädgårdar, skog och andra marker. Vår målsättning var att färdigställa 500 st holkar och vid noggrann räkning ser vi mot gaveln av en blivande byggnad hela 503 stycken. Vi avrundar kvällen runt kaffebordet med trevligt eftersnack och gott hembakat fika.

 

 

 

2018-03-12

Här spikas det holkar för hela slanten.

2018-03-06

Holkbyggar kväll måndag.Vad står på tavlan verkar vara snälla elever. Mats H får en gratislektion i holkspikning. Verkar vara intressant i alla fall.

2018-02-19

Åter samlades ett tiotal holkbyggare i Hallen för att bygga knipholkar och för småfåglar.

2018-02-04

I måndagskväll startades vintern och vårens kvällsaktiviteter i HALLEN i Vojakkala.  Under några timmar samlas vi för att arbeta med olika projekt, riktade oftast mot vård och stöd av det vilda i vår natur.

Nytt för i år var inbjudan av deltagare från övriga delar av Haparanda jaktvårdskrets. Och visst har det hörsammats, både ungdomar och  äldre medlemmar från spridda delar av kretsen fanns på plats med hammare i handen.För några av vårens kvällar är avsikten att bygga olika typer av fågelholkar och den här kvällen mjukstartades med dryga 50 färdiga holkar

Kvällen avslutas med trevlig kaffesittning och givande dialoger rörande vårt gemensamma intresse omkring jakt och viltvård. Speciellt pratade vi om den mycket intressanta belysningen om älgarnas rörelser i både vinter och sommarland som Statens Lantbruksuniversitet presenterade vid förra veckans möte på stationen Haparanda, (GPS märkning av älg).

 

Isak med en kompis spikar holkar. Med stor iver växer holkarna till hopar. Många bon till våra småfåglar. Svettiga samlas vi till trevlig kaffesittning.

2017-12-04

I fredags äntligen en tur ut i skogen med skidor under fötterna. Pulsar upp ett nytt spår, inte så lätt i det här snödjupet. Jag besöker mina fåtalet mårdfällor och visst satt det en mård i en av dessa.Det är ju en bra insats till viltvården även i  vintertid. Vålsjögillret i den nya fällan fungerar utmärkt. Jag erfar att intresset för detta viltvårdsarbete vuxit i vårt viltvårdsområde och de som lyckas med sin fångst gör fina insatser för ett nödvändigt efterhåll av predatorer. Nu fortsätter vi vintern ut. Och visst vore det bra om jag finge en bild av att någon med skoter fyller på foderhäcken med torrhö vid nya viltåkern ! ?

Vinterhälsningar till er alla/ AGH

 

2017-08-05

Onsdag eftermiddag 08-02, Radio norrbotten på besök i viltåkerland. Uppdrag: Direkt reportage i programmet Mähän kl 17.10 rörande älgskötselområdets viltvårdsinsatser. Eva Kvist från Radio norrbotten kopplar upp sig mot redaktionen i Pajala Eskil, Erik och Sten Nyström övertygar, så här hög ska saltstenspålen vara, det räcker. Presentation av vår lilla foderautomat, flera av det här slaget gör att alla rådjur kan äta utan kiv. Eva Kvist reflekterar. Ni har så mycket att bjuda, trots att jag ” knyckte lite tid” så fanns en hel del intressant kvar att förmedla. Ett tack till Radio Norrbotten, så här får vi ut mer av natur och det vilda.Text/foto AGH

 

2017-07-08

Under dagen besök i vårt viltåkerland. Denna sommar är avsevärt torrare, vilket gör att traktorer kan göra sitt, flera av åkerstyckena är nu förberedda för att sås in.Andra åkrar i prunkande grönska, här ser vi bl.a en för olika vilt skyddande åkerholme. Besöker även vår nordliga viltåker (Myllyrova) även här frodad växtern

Ett av våra fina viltvatten i inbäddad grönska , (här fanns bl.a  dj…..vlilkt mycket mygg). På återvägan passerar jag en vilande utfodring med ett flertal foderautomater. Text/ foto AGH.

2017-06-03

Idag ett besök vid viltåkrarna. Det är tydligt att vi fått en lång men härutöver kall vår.

Ett besök vid höhäcken, här har faktiskt ätits till sista stå. Den här åkern såddes in den förra blöta sommaren, kan ändock hoppas att här blir en återväxt. Idag 1/6 men fortfarande väldigt blött, stampar på ett par ställen och finner att här finns fortfarande tjälen kvar, nu behöver värmen komma

2017-03-22

Vid föreningens rådslag  i februari framkom önskemål  om arbetskvällar med teman att tillverka fällor för mårdfångst, samt vid senare tillfälle att tillverka  2 stycken tunnelfällor för fångst av räv. Lite förvånad blev jag för jag hade inte själv kommit att tänka ut detta, och rådslaget blev till beslut.

Jag har bidragit med att förbereda dessa arbeten så att det slutligen handlade om att noggrant montera ihop giller och fångstlådor. Självklart tog jag mig med glädje an förberedelserna, inte minst därför att vi nu får en mycket större ytspridning av våra viltvårdsinsatser, vi har ju ett nära tre mil långt område att viltvårda i. För bland annat ett rikare fågelliv i våra skogar och trädgårdar behöver vi beskatta predatorer, dit mården hör. Riktigt trevliga  kvällar, med flinka monteringsjobb har resulterat i hela tio fällor av två olika typer. Vi byggde för det kända gillret Trapper 90 samt även för det fina Vålsjögillret.

Och förstås tog vi igen oss rejält med härligt för det mesta ” jägarsnack” Text/Foto AGH.

K-E W sätter ihop fällan, Erik H och Rolf T justerar fällan. Rast kaffe med bulle, Erik monterar bärhandtag övriga funderar.

2017-03-14

Mårdfångstprojektet startade bra, satte ut 2 fällor på söndag och idag satt den första. Text/foto K-E W.

2017-03-06

Här lite från dagens skidtur

I fint väder åker jag en runda för att besöka mårdfällor och utfodringar.På hemvägen kan jag se många harstigar som leder rakt mot stolpen med saltsten. Tydligen är skogsharen en älskare av saltet som rinner ner efter stolpen, här ses även rådjuren i smala stigar söka sig fram till saltet. Det är även dags att fylla på de olika foderplatserna  med viltfoder. Alla foderautomaterna var tomma, ja till och med renslickade. Även höhäcken behövde få påfyllning.  Viltfodret ersätts  i större utsträckning med hö när man tömt de andra självbetjäningarna. Text/foto AGH.

2017-01-09

Annandagen gjorde jag en runda till de fåtalet mårdfällor som jag med jämna mellanrum besöker. Snön börjar nu nå upp till mina knän och jag pulsade runt  med stön och stånk. Jag brukar inte alltid gå ända fram till fällorna, ”där är nog ändock ingen fångst. Men faktiskt tog jag mig denna gång ända fram. Och visst, nu möts jag av en lång lurvig svans som sticker ut från fångstlådan.

Jag försöker få loss mården men den hade frusit till så jag var tvungen att ta med mig alltihop, tina upp under flera timmar för att lossa den. Här någon bild av dålig kvalité, hade ju bara min skräpiga jakttelefon att tillgå. Alltnog kan vi se att predatokontrollen ger resultat. Troligen hjälper en sådan fångst till att fågellivet i skogen blir lite rikare och kanske några småfåglar ytterligare återfinns vid fågelborden i våra trädgårdar.

Och god fortsättning till er alla/AGH

Mård i fälla slagjärnet har träffat perfekt.

2016-12-12

Det är av intresse att år efter  år kunna följa hu rådjuren beter sig när vintern är i antågande.

För tredje året i rad har jag kunnat betrakta deras förehavanden. Gemensamt för tre år kan jag se att det fordras att marken blir ordentligt snötäckt. Det har inte räckt med 1-3 små snömängder, utan rejält med snö så att all markvegetation blir täckt.

Som på en given signal är återkomsten till våra stödutfodringar ett faktum. Marken blir nu helt plötsligt perforerad med dessa små klövavtryck, det är nästan som ett skådespel.

På en gång finns de här, klöverhöet verkar smaka bra. Saltsten bör finnas på liknande platser, här slickas det.

En lite större utskänk bör nog vara kärnan av en foderstation. På den här platsen finns inalles tre små automater , en större samt förstås en höhäck och saltsten.

Dessa små foderautomater är utmärkta komplement till större foderutbud, Här behöver ingen vänta.

Med Julhälsningar A-G Hjelm.

2016-04-26

Vissa gör vad som helst för att få vara med på bild, holk nr 194 till 202 lämnar leveranskontrollen.

Holktillverkningen är stängd för säsongen ny produktionslinje till 2017 planerad.

2016-04-18

Ett litet men effektivt gäng spikade ihop 120 holkar väl mött den 25/4

2016-01-21

Viltvård i den stränga kylan.

Rådjuren har kommit ovanligt sent för att åtnjuta extra energi vid våra stödutfodringar.

Före Julhelgen kunde man se att något enstaka rådjur vandrade förbi men intresset för att äta var svagt.

Nu när den stänga kylan anlänt till oss och lite snö fallit ser det annorlunda ut.

Vid en utmatning parkerade ko och två kalvar under en hel vecka. De tog till sig av hela matbordet, både hö pellets och saltsten tog slut i ett nafs.

Jag har knogat och avverka björkved på ett av ställena och ser att både rå- och älg gärna tar för sig av de späda  björkrisknopparna. Och jag ser dagligen nya spår av åtminstone haldussinet rådjur vid utfodringarna.

Den knappa snömängden och Långa perioder -20—30 grader tär hårt på framförallt rådjurens krafter. Det är nu våra viktiga viltvårdsinsatser kan utgöra mesta nyttan för flera viltarter.

Nu fortsätter vi vintern ut att ladda foderautomater och höhäckar. Text/foto AGH.

Gått om spår runt foderautomaterna av rådjur och harar även älgen hittar mata att äta.

Foderhäck med hö ett bra tillskott för rådjuren.

2015-10-24

Här kommer en bild på Eriks Hassledal senast fångst två mårdar, hare och grävling.

Erik Hassledal fångade 2 mårdar på 3 dagar nu i veckan.

2015-07-31

 

Idag onsdag 07-29 besöker jag nya viltåkerområdet  som ju på vissa avsnitt är så blött av det ihärdiga regnandet.

Intill utfodringen ser jag att råbocken revirmarkerar på samma ställen som i fjol, nu sparkar han upp stora områden, ”har väl vuxit sig större”.

Jag passerar ett av våra utlagda hargolv och visst gör de nytta för skyddet av harungarna, Här har det krupits in och ut.

Ser att här behövs saltstenen bytas ut, älgarna syns vara angelägna att få sig ett slick. De myckna spåren vittnar om livlig trafik.

 

2015-03-24

80 nya småfågelholkar byggdes under kvällen den 23 mars totalt är 201 holkar klara. Holken på bilden ovanför är flyttad och vägde 5 ton och är idag ett hål för en köksfläkt tillhör undertecknads härbre.

2015-03-16

Nu tar vårens viltvårdsaktiviteter ny fart! I måndags samlades några av oss inom ÄSO och kvällens aktivitet omfattade tillverkning av småfågelholkar.Under ett par timmars arbeten tillverkades inte mindre än 120 stycken holkar. Nästa måndagkväll 23/3 kl 1800 fortsätter vi arbetet och fler av oss är välkomna.Med glädje kan vi redan nu se att det fina skoterföret bidragit till att hela 70 nya saltstenar  fått sina givna platser inom N Vojakkalas marker. Inom Mattilaområdet åker stenarna ut kommande helg.

Nu har bygget av små lägenheter startat i Hallen Vojakkala 7 tappra husbyggare gjorde 120 enrummare.

Flitiga holkbyggare i arbete vid den uppbyggda arbetslinjen. Mallen för att få hålen rätt 4 holkar i taget.

Eskil tillverkar i den byggda giggen framsidans hålstycken.Kvällens takläggare var Sven Forsberg och Göte Forsberg.

2015-02-05

Erik Hassledal fick en mård i början av februari tyvär ingen bild.

2014-12-31

Efterlyses: Välplanerade bilder från småviltsområdet. Sänd gärna in direkt till Webmaster eller till A-G H.

2014-12-31

Årets älgjakt är just avslutad, men annan jakt fortsätter ju jaktåret ut. Toppfågel , hare med flera viltarter kan ju ge oss nya jaktupplevelser.

Vinter med snö och kyla innebär påfrestningar för viltet. Nu har vi även mer tid att stödja viltet på olika sätt. Visst är det roligt att kunna stödja våra småfåglar på olika sätt, dessutom ger de både liv och kvitter runt våra stugor. Rådjur, hare, älg med flera behöver vi fortsätta att ägna litet tid åt nu under vintern. Med litet mer snö blir det så tid att få ut alla saltstenar i markerna.

Givande viltvårdsinsatser är förstås att efterhålla predatorerna. Kråkfågel, räv och mårdjakt ger oss rätt balans till viltrika marker. Text/Foto AGH.

När vi äntligen fått lite snö och efter en ihållande köldknäpp kom så rådjuren för att smörja kråset i jultid. Efter ett par nätter ser vi tydliga tecken av rörelser runt utfodringarna

Här ser vi effekt av predatorefterhåll. En präktig mård har gått i fällan.

2014-08-09

Måndag 08-04 kl 0900 påbörjade vi det andra brobygget över Majavanoja och redan ca 1415 kunde vi se bron färdig.

Tack vare skickligt maskinarbete av Ronnie Kitti och flitiga brobyggare lyckades vi riva av det fullständigt sönderruttnade broplanet och ersatte det med kraftigt impregnerat timmer.Även den här ca 11m långa bron hade en stabil stålkonstruktion att bygga på. Bärigheten håller bevisligen för den ca 7,5 ton tunga L 4400.Återstår att få kantmarkeringarna monterade, men det har Eskil L och Göran T lovat att fixa. Även landfästena får en behövlig markjustering. Text/foto AGH.

Här startar arbetet med att riva den gamla ruttna träbron, frilägga järnbalkarna och nytt inpregnerat vike läggs på samt planera uppfarten till bron. Förra gången bron byggdes under andra värdskriget var det säkert 30 man och någon form av maskiner som deltog, arbetet tog säkert 3-4 veckor innan bron var klar.

Här diskuterar man om bron håller om den stoppar i minst 50 år kanske 100.

Här är dom som gjorde det. Rolf Tolonen, Karl-Erik Wähäjärvi, Ronnie Kitti maskinförare, Göte Forsberg och Alf -Göte Hjelm.

2014-07-20

Här en nyplacerad foderautomat, dessa små pelletsbehållare börjar nu göra intrång i markerna. En höhäck finns vid samma plats.

Här revirmarkerar en råbock med skav och sparkar "det här är mitt matställe". En nysådd viltåker i förgrunden och två åkrar som betesputsats för att höstplöjas.

2014-07-05

Krtetsen Viltvårdsansvarige Alf-Göte Hjelm berättar lite om kretsens arbete under bifogad länk.

2014-05-05

Åter en kväll med holktillverkning. Blåmesen fick ett 20-tal nya holkar med mindre hål ca:28 mm. Det blev drygt 90 nya bosättningar under kvällen, extra fokus blev det på golven i holkarna efter avslöjanddet. Undertecknad fick ansvaret att det blev rätt och riktigt.

Blåmesen med sina holkar med mindre hål. Närmare ett 10 tal certifierade snickare tog sig an projektet. Sven letar extra hög kvalité på sina holkar som skall minska myggplågan.

Eskil "bävern" Lugnet berättar om sin lyckade jakt efter bäver på Mattila/Vojakkalas marker. Reportage kommer senare.

2014-04-17

Lite om tisdagskvällen. Årets holkbyggnadskvällar tillägnar vi våra vilda småfåglar. Vi bygger småholk med 30 mm hål som väl passar flertalet av våra småfåglar. Kvällens mödor gav oss inte mindre än 152 fina holkar.

Mängder av husdelar och byggmallar.

Här svingas hammare på en av byggstationerna.

Vi gav oss tid till en” kort” fikapaus med små gemytliga samtal. Gänget framför kvällens holkar.Text/foto AGH.

Nästa samling sker  Måndag 5/5 kl 1800. Det finns plats för några fler holksnickare!

 

2014-04-08

Äntligen dax igen för en arbetskväll i Hallen Vojakkala Tisdag den 15/4 klockan 18.00. Bostadsbristen är fortfarande stor i Haparanda och Kalix Kommun. HOLKBYGGE medtag egen hammare och arbetsglädje VÄLKOMMEN.

2014-04-08

I tisdagskväll färdigställdes det påbörjade bygget av Kanufällor.

Fällorna får nu under våren göra tjänst i det samnordiska projektet att förhindra att mårdhunden får växa sig för talrik.

Fångstredskapet får god spridning inom hela Haparanda jaktvårdskrets. Text/foto AGH.

Alla fällor är märkta med fastställda godkännande koder samt namn på de som sköter fällorna. Här en av de flitiga fällbyggarna.

En hel drös med fällor.

2014-04-01

Försöken att förhindra mårdhundens spridning i Norden fortsätter nu som ett samnordiskt projekt.

Som ett led i dessa ansträngningar samlades viltvårdsintresserade representanter från hela Haparanda jaktvårdskrets till en arbetskväll i ”hallen” i Vojakkala.

Kvällens tema var att under ledning av projektledaren inom Norrbottens Jägareförbund tillverka så kallade KANUFÄLLOR för fångst av mårdhund.

Fällans ursprung kommer från Finland och anses vara ett bra komplement i mårdhundsprojektets strävan.( För den intresserade ser jag ett reportage i fredagens NSD som beskriver ämnet avsevärt fylligare).Text/foto AGH.

Ledaren inleder kvällens arbeten. Här ser vi fällor i olika färdigstadier.

Så ser fällan ut när den gillrats för fångst.

2014-01-21

Sporrad av min jaktlycka ville jag nu prova på att bygga en annan typ av fälla. Text/foto AGH.

Jag bygger ihop en tunnel av plyfa enligt föreskrifter av Naturvårdsverket avsedd för ett så kallat Vålsjögiller, vilket monteras in i fångsttunneln.

Denna typ av giller är mycket lätt att spänna upp utanför tunneln med hjälp av en rörbit, (fällan i slagläge). Här är fällan klar, så den kan fästas vid ett träd med spännband.

 

2013-12-23

Nu fortsätter predatorjakten, en andra mård på besök i en av fällorna.

Den här mården ville verkligen få tag i betet som låg bakom slagjärnet.

2013-11-13

Nu när vintern har anlänt fortsätter vi med våra viltvårdsansträngningar. Förutom stödhjälpen till vårat vilt är ju efterhållet av predatorerna viktigt.

Nu är tid att gillra för mård och räv. Jag tittade till mina mårdfällor och redan hade jag fått ett besök i fällan.

Skicka gärna bilder med text till mig om vinterns vedermödor i viltvården eller direkt till vår webbmaster. Text/foto AGH.

AGH:s första mård för årets jaktsäsong 2013-14.

Här är en mårdfälla i skarpt läge klar för att besökas av mård.

 

2013-07-06

Två holkar så nära varandra men grannsämjan är god och häckning i bägge holkarna. Foto till holkbilderna/ Erik Lugnet.

Här ser ni två knipholkar som det häckas i landningbanan är risig men knipan är skicklig flygare.

Knipholk efter ammunitionsvägen som det häckas i och en pärluggleholk väster om järnvägen som häckas.

Knipholkar som det häckas i och det moderna sättet att sätta upp knipholkar man kör bil till platsen.

2013-06-24

Nu satsar vi på nya viltvårdsområdet.

Flera av åkrarna är nu nyplöjda gödsel finns på plats. Veckan efter midsommar, fräsning, sådd och ett varv med bulten. Viltåkerområdet i midsommarskrud.

Vi ordnade till det vid vår lilla fågeloas, området innehåller flera olika viltvårdande åtgärder. Göte Forsberg bärgar båten efter sjöarbetet. Nu har sjöfåglarna fått ett nytt flytande tillhåll, även viltstock finns på plats.

AGH och GF passade även på att fräscha upp hargolven som finns i grannskapet. Lillsjön besöks ofta av klövviltet, bara 50 m från sjön utbreder sig ett frodigt sommarbete för många viltarter. Gamla viltåkern som synes det växer så det knakar. Göte kollar saltstenen som räcker hela sommaren. Text/Foto AGH

2013-05-15

Här är bygget av tre olika flytande häckningsholmar, här hoppas vi att sothönan och doppingar vill sätta bo. Håkan, Eskil och Janne sjösätter båten för kvällens aktiviteter.

Här växer det upp tuvliknande växter från sjöbotten, en flytholme polstrad med gräs, fågelholmar och viltstockar för sjöfågel.

Håkan och Janne räknar in fågelholmarna för kvällen, det blev 15 st holmar. Nya resecentrum på gränsen i bakgrunden.

2013-05-08

Holkbygget fortsätter med full fart onsdag den 8 maj dök några nya ansikten upp 65 holkar blev klar under kvällen, bygglovet om 300 bostäder är snart uppfyllt nya bygglovshandlingar är planerade för våren 2014 behovet verkar vara oändligt tvärt emot befolkningen i kommunen. Några större bosättningar skall byggas under maj månad i år. Stadsviken Haparanda får besök vecka 20 av några naturvänner från Mattila-Vojakkala VVO

2013-04-24

Tillverkningen fortsätter två kvällars produktion av fågelholkar på bild är AGH, GT, GF och SF två holkar är ej med på bild EL och KEW /Foto. Vad dom övriga holkarna heter förtäljer ej sagan.

 

2013-04-19

Arbetslaget kom till dukat bord Göte Forsberg och Eskil Lugnet hade förberett med löpande band med olika stationer allt enligt amerikansk modell Fordfabriken. Arbetslaget bestod av Alf-Göte H, Karl-Erik W, Göran T, Jan L och Eskil L. Haparandabladet gjorde ett mycket bra reportage om detta för den somhar möjlighet att skaffa HB så är det 19 april som är utgivningsdagen för bladet. Kvällens resultat blev 70 st nybyggda holkar för småfåglar.

DESSA HOLKAR ÄR GRATIS MEN KRAVET ÄR ATT DOM SKALL SÄTTAS UPP, FÖR ATT GÖRA NYTTA: GÖR ETT BESÖK I HALLEN I VOJAKKALA:

Arbetskvällen onsdag 17 april samlade några tappra själar för att råda bot på bostadsmarknaden i Haparanda kommun Mattila och Vojakkala byar målet är att bygga 300 nya lägengheter i modern tappning med egen ingång samt möjlighet till soldäck på taket. Foto AGH.

 

2013-04-16

Vårsolen lyser och hararna verkar besöka saltstenarna frekvent för att fylla på saltbehovet under våren. Text bild/AGH.

2013-04-04

Ett lodjur har gått fram på våra marker, flitiga rådjuren förser sig med gammal potatis. foto/Erik Lugnet.

2013-03-09

Ett lodjur fälldes igår lördag i norra delarna av Haparanda kommun.Foto KEW.

2013-03-06

Alf-Göte Hjelm har gjort ett besök som viltvårdsansvarig i Vojakkala vvo, han har besökt foderstationerna för rådjur och skogshare, fågel samt övrigt vilt, vid f.d försöksstationen i närhet av hallen Vojakkala viltet verkar ha en bra vinter tack vare Eskil Lugnet som förser det med foder. Snödjupet börjar bli besvärande för råddjuren och dessa små vassa klövar är ej anpassade för djupsnö, därför kan man hjälpa till med att göra skoterspår som leder till skyddad vegetation som är viktig, det börjar bli upptrampade gångar som rådjuren använder dagligen men vill man hjälpa till kontakta Eskil eller Alf-Göte som kan hantera detta utan att störa viltet för mycket. Mycket glädjande att se vår satsning för viltet med mycket snö och stark kyla.

Saltstenar för viltet är det dax att planera för, utkörning området väster om Brännvalls Torpetär klart med 25 stenar som K-E G kört ut, Mats Åhl har hämtat stenar för utplacering i västra området, vem sköter detta i östra? v åra marker är långa och smala så det finns plats för många frivilliga krafter. Tänk på att stolparna inte hehöver vara 3m höga 2m räcker mer än väl. Foto,text/AGH.

2013-02-16

Bra älgmat även om syftet inte var viltvård så fungerar det utmärkt i blandskog 3 stycken älgar befann sig på denna nya avverkning ko med kalv samt en ensam ko på körvägen. Den högra bilden är inte lika trevlig mycket skog som snön knäckt brotten sker oftast 4-5 meter ovan snön, på min runda ca 15 km med skoter såg jag ett hundratall tallar som inte klarat belastningen, björkarna är som pilbågar men som rätar på ryggen när värmen kommer.

2013-02-11

Ett tjugotal förväntansfulla jägare samlades till årets klappjakt efter räv den 10/2 i hallen, åldersspridningen var mellan 10 och 80 år, om det fanns tjejer med i gruppen förtäljer inte reportaget. Bytet blev inte vad som förväntades med mycket frisk luft är inte heller fel, 6 korta drev blev det under dagen, drev 3 och 4 lockade ett par av jägarna att markerade med signalskott, harpaltarna är välpälsade vid denna tidpunkt så klena calibrar passar inte i denna jaktform, eller var det endast förladdningen som användes. Härlig jaktdag med skidmotion - 13 grader och nordlig vind förgyllde dagen.

Orsa kompani på framryckning på Sölkäsaari skidorna verkar välvallade med kallvalla (lappglid)modell 1942. Eskil styr upp det hela med säker stämma. Drevkjedjan på frammarsch mot passen samlad tropp. FOTO AGH.

2012--12-20

Nu förbereder vi även vakjakten på räv. Alf-Göte har byggt in åteln så att all mat inte försvinner på en gång. Engångspallar i två lager som stenats fast. Nu är det bara att vänta tålamod mina damer och herrar. Här skall AGH vänta på mickel räv med gnistor från kaminen som sprider värme i kojan.

Midvinter nattens köld är hård, mickel smyger fram lätt på tå, snön lyser vit på taken endast Alf-Göte är vaken.

En enkel modell att tillverka avsedd för pellets eller exempelvis havre, den är placerad ca 40 meter från den första , det underlättar för de yngre och svagare djuren, som annars får vänta att revirbocken fått sitt först.

När det kom mycket snö då kom även rådjuren för att få lite stödfoder. Bilden visar hur man på ett enkelt sätt bygger en foderautomat, modellen kan givetvis göras större så att man inte behöver fylla på så ofta. Den här automaten rymmer ca 7 kg foder som motsvarar ungefär 18 matpotioner , ett bra sätt att komplettera utfodringen med en höhäck, då finns det alltid mat. Efter ett dygn fanns här rikligt med spår, troligen en grupp npå fyra djur. Bild AGH som fångat vinterns ankomst

Spång över Aavajoki som underlättar när hundföraren hamnar på fel sida mot där hund och älg befinner sig annars väntar en promenad på 2 km. Utmärk när man skall sätta ut stenar eller vittja fällor.

2012-11-18

Titta va fint denna mårdfälla är utsatt dax att hjälpa småviltet nu när älgjakten snart slut.

2012-11-02

Hösten är här snart vinter Alf-Göte Hjelm har varit och besökt foderhäckar samt viltåkrarna även den lilla viltvattnet.

Foderhäcken är fylld till råddjuren men även andra djur besöker matplatsen. Avbetad viltåker i höstskrud.

Den lilla tjärnen utgör ett bra tillhåll för viltet på sommarhalvåret nu är det is ungefär 6-7 månader framåt i tiden. Foto/AGH.

ÄSO gjorde ett besök hos fångstmannen Erik Hassledal på ett par veckor har fångsten varit mycket lyckad 3 rävar har skjutits för Erik:s hund som bara det är mycket bra. En mink i fällan 2 grävlingar och 4 mårdhundar har Erik fångat tillsammans med kompisen Stefan Segerlund. Erik har jagat hare, räv och älg sedan 60 talet i snart 50 år ett antal stövare har han haft genom åren, älghundar för lite jakttillfällen om man räknar på hela året 10 månader i hundgården småviltsjakten håller på i 6 månader viss skillnad. Text/foto KEG

Erik med en grävling och den senaste mårdhunden, fällan som inbringat både grävlingar och mink och mårdhund fällan är laddad med utsökt löja djuren är kräsna det skall vara löjrom gädda duger inte.

Vy där fällan är placerad helt öppet vid åkerkanten. Grävling nummer 2 som gått i fällan. Älgen som visar vindriktningen sitter längst upp på taket idag västlig vind.

Vakkojan som fällt ett hundratal rävar samt en åtel modell större ett älgkadaver.

 

Erik Hassledal verkar ta detta med att reducera stammen av mårdhund på allvar sista veckan 3 mårdhundar 1 grävling och 1 räv samtliga avlivade efter fångst i fälla. Mårdhundsprojektet verkar gå mot sitt slut utvärdering kommer förhoppningsvis till våren Erik Hassledal ingår inte i projektet men han fångar dom ändå.

Erik Hassledal lyckades fånga en mårdhund i sin fälla den 30 september 2012. En god gärning för viltet i Vojakkala VVO.

 

Efter mycket arbete med betesputsen och insåning av havre och ärtblandning så ser ni resultaet ett mycket bra bete för dom flesta djurarter, fina kantzoner som skydd som är viktigt för att viltet skall känna trygghet. Lägg märke till den vackra ladan i mitten. Foto Alf-Göte Hjelm.

Till höger ser ni ett vackert dukat matbord som är smasken för en mage som kurrar av hunger. Foto Alf-Göte Hjelm.

 

Ronnie vid spakarna tar bort dom gamla överbyggnaden som är murken och har tjänat ut troligtvis är virket från 1940-talet. Viltvård idag kräver tunga maskiner så framkomlighet för maskinerna är viktigt. Bron går över Majavanoja som lär betyda Bäverbäck på svenska. Röjning av tillfartsvägar skedde samtidigt, ett stort tack till dom som utförde arbetet för att främja viltvården i Vojakkala vvo.

Lite av ett precisionsjobb att få slipersen på rätt plats.

Några slipers fattas fortfarande sedan besiktning.

Här testas bron av två erfarna brobyggare.

Här testas bron under övervakning av två kraftiga grabbar om något skulle gå snett.

 

Viltvårdsprojektet eldsjälar är Eskil Lugnet och Alf-Göte Hjelm som drar ett stort lass, vi övriga hjälper till efter bästa förmåga.

EN DAG I VILTVÅRDENS TECKEN.

Eskil Lugnet håller föredrag för en intresserad församling om viltvårdsprojektet under besöket 30/6 2012. Nedre Vojakkala representerades av Alf-Göte Hjelm och Karl-Erik Vähäjärvi. Närvarande var gäster från Norrbottens jägarförbunds styrelse som besökte vårat älgskötselområde. Vi gjorde fältbesök för att åse olika viltvårdssatsningar som görs inom området. Vi som kämpar för att förbättra livsvilkor och trivsel för vårat vilt, som även omfattar alla typer av fåglar små som stora känner av det stöd som förbundsstyrelsen genom sitt besök ger oss. En lyckad dag trots regnigt väder och en förbundsstyrelse som lämnar vårt område med många fina intryck av våra strävanden. Ett antal bilder kommer att publiseras på Norrbottens jägarförbunds hemsida.

Jägarhälsningar A-G Hjelm.

 

Här är gruppen samlad ute i naturen på plats för exkursionensen för att se och lära men även synpunlter. Norrbottens jägareförbund deltar med full styrka.

 

Dags för en kaffepaus och diskusioner vid samlingsplatsen Karsikkojärvi där östra gänget normalt samlas när vi jagar älg.

 

Samlingsplatsen inrymmer även slakthus där vi flår, hänger och styckar våra älgar. En och annan skröna kan förekomma på denna plats samt förklaringar varför det blev som det blev. Om om inte skulle finnas så vore jakten som en dag på jobbet.