Styrelse 2018

Ordförande:
Bertil Segerlund
070-14 79 545
Kassör:
Karl-Erik Wähäjärvi
070-69 55 953
Ledarmot
Alf-Göte Hjelm
070-28 55 512
Sekreterare Jaktledare
Sven Forsberg
070-52 81 157
Ledanot
Anders Segerlund
070-64 76 998
Information och Hemsida
Kael-Erik Guldhag
070-68 72 887
Jaktledare Östra Roland Wähäjärvi 070-60 16 858
Suppleant:
Ronnie Kitti
070-66 38 653
  Janne Mulari  
Valberedning: Mikael Hjelm 070-57 25 519
  Hans Högnelid 070-20 42 160
     

Styrelsemöte 2013-06-24 Karsikkojärvi som synes manngrann uppställning. Foto/AGH.

Hela styrelsen samlad 2013-04-07 utom AGH/Foto

Finans Karl-Erik Wähäjärvi, Väg Håkan Forslund, Suppleant Ronnie Kitti

Viltvårdsansvarig Alf-Göte Hjelm , Ordförande Sven Forsberg.

Ledarmot Anders Segerlund

Valberednings ordförande Hans Högnelid och Mikael Hjälm.