Protokoll

Årsmötesprotokoll/ordinarie jaktstämma klicka på året.

Jaktstämma 2011, Jaktstämma 2012, Jaktstämma 2013, Jaktstämma 2014, Jaktstämma 2015, Jaktstämma 2016, Jaktstämma 2017, Jaktstämma 2018, Jaktstämma 2019,

Arrendekontrakt.

Protokoll Styrelsemöten.

Protokoll läs klicka på datumet. 2014-01-20, 2014-06-16, 2014-08-10, 2015-03-02, Bilaga, 2015-07-08, 2015-09-02, 2015-10-12, 2015-11-02. 2015-11-30. 2016-07-03. och konstutierande 2016-07-03. 2016-08-10, 2016-08-22, 2017-05-11, 2017-07-03, 2017-08-05 och konstituerande 2017-08-05, 2017-08-28, 2017-09-25, 2018-04-10, 2018-07-08 och konstutierande 2018-07-08. 2018-08-06, 2018-08-27, 2018-10-15, 2019-01-14, 2019-06-12, Konstiutierande 2019-07-21, 2020-02-05,