Nyckelhålet

2016-08-22

Viltvårdsexkursionen och Sjöfågelpremiär.

2016-08-16

Arbetsdag förberdelse inför målning golv slakthus 5 tappra arbetsbin samlade för en insats.

2016-07-04

Årsmötet avslutades efter vissa diskussioner, mest om framtiden och styrelsens arbetssätt som kanske inte förändrats mycket från förra seklet. Rekrytering till styrelsen, bildande av arbetsgrupper jobba mer i projektform sprida på arbetsuppgifter, adjungera till styrelsen den som kan gör. Återval på samtliga poster utom valberedningen som minskades till 2 personer ny sammankallande Hans Högnelid tillsammans med Mikael Hjälm. Märkta älgar fridlystes för att kunna avläsa resultatet efter försökstidens slut. Protokoll kommer snart så håll ut. Bättre anslutning jaktmötet kunde önskas.

2016-05-22

Lite bilder från arbetsdagen västra 21 maj

2016-04-01

Älgtrackingen är igång ett 20-tal älgar är märkta, på väg mot Vojakkala VVO-s marker, vissa hinder uppsatta fyrdubbla staket en väg med vajrar och en järnbana inga skyltar som visar vägen för älgarna till oss. Andra är placerade ut i storvattnet utan förbindelse. Älg HK F 4428 har troligtvis blivit utfodrad med diverse godsaker på sin väg norrut. Klicka på Moose Tracking under länken.

2016-04-18

Holkbyggare svigar hammaren i Hallen

2016-03-22

Älgmärkning i Haparanda-Kalix skärgård 30 st älgar i ett 3-års projekt via SLU. Följ länken 14 dagars fördröjning.