Gränstall 60-talet Vojakkala-Mattila. Älgjägare 2013-års upplaga framför slakthuset. Fågelholkar tillverkas i Hallen Vojakkala.

 Besökare sedan 2014-04-01

På Gång

Protokoll årstämma inlagd.

Bilder från vildmarkslägret i Tjuvbäcken.

Gemensam arbetsdag västra samling den 24 augusti klockan 09,00 jaktkojan Kattilasaari. Medtag diverse verktyg..

Älgbanan Kukkola har öppnat kolla jägareförbundet Haparanda hemsida under länkar.

Nya kartor med såtar under älgjakt.