Gränstall 60-talet Vojakkala-Mattila. Älgjägare 2013-års upplaga framför slakthuset. Fågelholkar tillverkas i Hallen Vojakkala.

 Besökare sedan 2014-04-01

På Gång

ÄSO-ledarmöter möte Hallen 25 april klockan 18,00 välkommen /Sven Forsberg

Saltstenar mellan Långträsk och Aavajokki är utkörda, lite bilder att titta på.

Saltstenar finns att hämta i Hallen märkta Vojakkala. Bra om ni meddelar jaktledarna i västra, östra så att man vet vilka områden som är klara.

Tornbygget 2 mars flyttad till den 16 mars klockan 08,00

Älgskötselplan Haparanda södra förslag 2019-2021.

Läs gärna protokollet från styrelsemötet där finns tider för aktiviteter i vinter/vår.

Kolla in Haparanda kretsens hemsida under länkar där finns det olika aktiviteter i vinter/vår.

Studier och holktillverkning Hallen Måndag den 4 Februari klockan 18,00

Styrelseprotokoll 2019-01-14 inlagd.

Allt om årets älgjakt finns under fliken älgjakt.

Jakträttsbevis försäljning Bertil Segerlund, Ronnie Kitti och Karl-Erik Wähäjärvi. Älg 1500: - övrig 300:- Älg + övrig 1800:-.

Nya kartor med såtar under älgjakt.

Älgtrackingen HK F älgar är igång Haparanda Kalix.