Gränstall 60-talet Vojakkala-Mattila. Älgjägare 2013-års upplaga framför slakthuset. Fågelholkar tillverkas i Hallen Vojakkala.

 Besökare sedan 2014-04-01

 

 

Protokoll 2018-12-03 Äso-möte.

Antalet fällda 9 tjurar 5 kor och 20 kalvar.

Allt om årets älgjakt finns under fliken älgjakt.

Jakträttsbevis försäljning Bertil Segerlund, Ronnie Kitti och Karl-Erik Wähäjärvi. Älg 1500: - övrig 300:- Älg + övrig 1800:-.

Nya kartor med såtar under älgjakt.

Älgtrackingen HK F älgar är igång Haparanda Kalix.