Gränstall 60-talet Vojakkala-Mattila. Älgjägare 2013-års upplaga framför slakthuset. Fågelholkar tillverkas i Hallen Vojakkala.

 Besökare sedan 2014-04-01

På Gång

Avskjutning och tilldelning Haparanda kretsen 2019.

 

Nya kartor med såtar under älgjakt.