Gränstall 60-talet Vojakkala-Mattila. Älgjägare 2013-års upplaga framför slakthuset. Fågelholkar tillverkas i Hallen Vojakkala.

 Besökare sedan 2014-04-01

På Gång

Enkät Vojakkala vvo viktigt att du svarar, klicka här och kom till frågan.

Styrelseprotokoll 2020-02-05 finns att läsa under protokoll.

 

Nya kartor med såtar under älgjakt.