Gränstall 60-talet Vojakkala-Mattila. Älgjägare 2013-års upplaga framför slakthuset. Fågelholkar tillverkas i Hallen Vojakkala.

 Besökare sedan 2014-04-01

På gång

Protokoll ÄSO-möte 2018-11-12

Jakt Lördag den 24 klockan 07,30

Antalet fällda 9 tjurar 5 kor och 20 kalvar.

Två av våra äldre jaktkamrater har i oktober lämnat oss Göte Forsberg 80 år och Henry Segerlund 87 år. Göte hade sina stövare och Henry hade sina älghundar sedan 60-talets början.

Jakttid: 3 september – 30 september och 13 oktober - 25 november.

Allt om årets älgjakt finns under fliken älgjakt.

Jakträttsbevis försäljning Bertil Segerlund, Ronnie Kitti och Karl-Erik Wähäjärvi. Älg 1500: - övrig 300:- Älg + övrig 1800:-.

Nya kartor med såtar under älgjakt.

Älgtrackingen HK F älgar är igång Haparanda Kalix.