Gränstall 60-talet Vojakkala-Mattila. Älgjägare 2013-års upplaga framför slakthuset. Fågelholkar tillverkas i Hallen Vojakkala.

 Besökare sedan 2014-04-01

På Gång

Tornbygge 2 mars klockan 08,00 Hallen 10 st höga.

Älgskötselplan Haparanda södra förslag 2019-2021.

Läs gärna protokollet från styrelsemötet där finns tider för aktiviteter i vinter/vår.

Kolla in Haparanda kretsens hemsida under länkar där finns det olika aktiviteter i vinter/vår.

Studier och holktillverkning Hallen Måndag den 4 Februari klockan 18,00

Styrelseprotokoll 2019-01-14 inlagd.

Allt om årets älgjakt finns under fliken älgjakt.

Jakträttsbevis försäljning Bertil Segerlund, Ronnie Kitti och Karl-Erik Wähäjärvi. Älg 1500: - övrig 300:- Älg + övrig 1800:-.

Nya kartor med såtar under älgjakt.

Älgtrackingen HK F älgar är igång Haparanda Kalix.