Älgskötselområdet

Haparanda Södra Älgskötselområde består från söder av Mattila VVO, Nedre Vojakkala VVO och Övre Vojakkala VVO. Totalt förfogar ÄSO över 19 300 hektar sammanhängande område. ÄSO har kontuerliga träffar speciellt nu under älgjakten för att utvärdera och analysera älgtillgången i hela området även inom dom lokala VVO-områderna för att kunna agera snabbt om man märker en obalans i älgstammen även markägarintressen beaktas mycket noggrant. Viltvårdssatsningar sker även

det inom ÄSO.

2018-03-06

ÄSO-möte 12/3 2018 klockan 18,00.

Inte många månader kvar till jakten nu. Vi träffas måndag 12 mars kl. 18.00 i hallen. Först kan vi spika några holkar och därefter diskutera hur vi går vidare med vår nya älgskötselplan. Jag har en hel del att berätta från arbetet i Älgförvaltningsområdet - ÄFO 5. Sven Forsberg.

En historisk Händelse 2014 klicka här.

Motion kretsen brunstuppehåll 2017. Bilaga1.

Klicka på årtalen så kommer statestiken som ett mejl i appen, eller i den applikation som du använder. Haparanda södra ÄSO 2014, 2015, 2016,

Avskjutning och älgobs per/mandag 2003-2017.

Avskjutning Haparanda södra ÄSO statestik med diagram. 2003-2016 2017-10-16 2017-11-27

Beräknad avskjutning samt fördelning 2017, 2018-2020.

Älg-obs ÄSO 2002-2017 2003-2018

Inrapporterade älgar Haparanda ÄSO. Statestik 2013, Id, Lag, Ålder, Lag Ålder.

Info från Länsstyrelsen älgjakt Norrbotten 2019.

Fällda älgar Haparanda kretsen 2019.

Reviderad avskjutningsplan 3 år ÄSO modell, 2014, 2015, 2016.

Älgskötselplan (ÄSP) för Älgskötselområde (ÄSO) 2014-2016. 2014-2017. 2018-2020. Reviderad 2019-2020. ny 2019-2021.

ÄSO-möte Hallen 2014-09-15 klicka här. ÄSO-möte Hallen 2014-11-03 klicka här. ÄSO-möte Hallen 2014-12-01 klicka här. ÄSO-möte Hallen 2015-09-21. ÄSO-möte Hallen 2015-10-12. ÄSO-möte Hallen 2015-11-02. ÄSO-möte Hallen 2016-08-22. ÄSO-möte Hallen 2016-09-19. ÄSO-möte Hallen 2016-10-10. ÄSO-möte Hallen 2016-10-31 ÄSO-möte 2016-11-28. ÄSO-möte 2017-08-28. Äso-möte 2017-09-18 ÄSO-möte 2017-10-16 ÄSO-möte 2017-11-27 ÄSO-möte 2018-08-27 ÄSO-möte 2018-09-17ÄSO-möte 2018-10-15 ÄSO-möte 2018-11-12 ÄSO-möte 2018-12-03 ÄSO-möte 2019-04-25 ÄSO-möte 2019-08-26 ÄSO-möte 2019-09-16 ÄSO-möte 2019-11-04

ÄSO-möte 2019-11-25